Internationell Roulette - Vägen till Framgång och Nyckeln till Lösningen

View this page in English

internationell roullette flyer3 swedish

VÄLKOMMEN TILL ROULETTE VÄRLDEN

sten nordland in his private casino

 

Författaren och roulette experten Sten Nordland presenterar här sina två helt unika rouletteböcker, som gör Dig till "Vinnaren" vid roulettebordet.

Sten Nordland Internationell Roulette

Bok 1:

Internationell Roulette – Vägen till Framgång

Författare: Sten Nordland
Antal sidor: 182 (A4-format - Inbunden, hårda pärmar)
Utgiven av: Ekerlids Förlag

Denna detaljrika bok om roulette innehåller absolut allt om roulettespel; Roulettens historia, spelregler, roulette vetenskap, ingående spelanalyser, roulette statistik, spel- och systemteknik samt en mängd roulette system. Det du inte finner i detta fullödiga uppslagsverk om roulette, kan du avskriva som betydelselöst.

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Roulette, Roulette, Roulette ...

 

 

 

 

Författaren och roulette experten Sten Nordland, som är statistiker och ekonom, guidar dig sakkunnigt genom Roulettens labyrinter och ådagalägger slutligen Roulettens dolda sårbarhet - dess akilleshäl.

Sten Nordland har mer än fyrtio års erfarenhet av roulette och roulettespel, och denna ypperliga bok om roulette, beskriver färden från Roulettens födelse till sökandet efter ”Nyckeln till Lösningen”.

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – innehåller även extra permanenser för genomförande av tester avseende de i detalj beskrivna roulette systemen, samt för testning av egna roulette system.

Bokens huvudrubriker:

1. Roulettens historia - en tragikomisk revy.
2. Roulette - ett hasardspel?
3. Spelregler för Internationell Roulette.
4. Har vi en rimlig chans att vinna över Rouletten?
5. De klassiska Progressionerna.
6. Marscher.
7. Spel- och Systemteknik.
8. Roulette System.
9. Goda råd.
10. Epilog.
11. Permanenser.

Vi tittar på innehållet i varje kapitel:

Det första kapitlet hedrar främst Roulettens ”Fader”, fransmannen Blaise Pascal, vilken i samma andetag som han grundade ”sannolikhetskalkylen” även uppfann Rouletten.

I det andra kapitlet ställs frågan huruvida Rouletten är ett hasardspel?
Inte fullt ut, anser Sten Nordland. Se hellre roulettespelet som ett spännande äventyr, där slumpen må tyckas husera vilt, men också med ett slutresultat, som vi i mån av kunskap har möjlighet att påverka.
Rouletten ger Dig tveklöst en ”fair chans” att få Ditt satsade kapital tillbaka med god ränta. Behandlar du Rouletten på rätt sätt, har du en vän för livet. Å andra sidan, med Rouletten som vän, behöver du inga fiender!
Av den anledningen skrev Sten Nordland boken, Internationell Roulette - Vägen till Framgång.

Som framgår av rubriken behandlar det tredje kapitlet spelregler avseende internationellt roulettespel (internationella roulette regler presenteras senare).

I kapitel fyra ställs frågan, huruvida vi har en rimlig chans att vinna över Rouletten?
Naturligtvis har vi det, annars hade denna bok inte tillkommit - begreppet ”Yrkesspelare” är inte taget ur luften.
Vi vet med säkerhet att varje roulettespel är hänvisat slumpen, det vill säga att vad som helst kan hända - den lilla elfenbenskulan kan ramla ner i vilket som helst av roulettens trettiosju nummerfack. Så är också fallet - eller borde vara fallet. Det finns ett populärt uttryck: Roulettekulan har inget minne. Men om varje nytt roulettespel vore att betrakta som en slumpmässig företeelse, helt oberoende av vad som hänt tidigare, och slumpen inte hade några lagar att följa. Ja, då vore det detsamma som om vi stoppade 37 lappar med roulettenumren i en säck och 37 gånger i rad kunde dra t.ex roulettenummer 1 - efter att varje gång ha lagt tillbaka det dragna roulettenumret med 1 på, så att det hela tiden finns 37 roulettenummer i säcken.
Hypotetiskt skulle detta vara helt möjligt, men inte praktiskt! Det skulle snart visa sig att ett visst inbördes förhållande råder mellan de olika roulettenumren. Statistiskt sett uppenbarar sig endas två tredjedelar (2/3) av de 36 roulettenumren under 36 slumpmässiga roulettespel, som betecknar en full omgång. En tredjedel (1/3) av de 36 roulettenumren under 36 slumpmässiga roulettespel uppenbarar sig mer än en gång, medan en tredjedel (1/3) av de 36 roulettenumren under 36 slumpmässiga roulettespel inte uppenbarar sig alls - genomsnittligt!
Denna statistiska fördelning under 36 roulettespel avseende de 37 Plein-numren är en av många fundamentala beståndsdelar i strävan att uppnå jämbördighet med spelbanken och slutligen besegra den. Att vi handskas med 37 Plein-nummer på grund av Nollan är av marginell betydelse.
Vid ett oändligt urval av roulettespel sker naturligtvis en nära på total utjämning, dvs alla roulettenummer kommer att uppenbara sig lika många gånger. Men under 36 roulettespel föreligger alltså vissa matematiska lagar vid ett slumpmässigt urval, som råder över slumpen och sätter slumpen ur spel. Med andra ord, slumpen är frihetsberövad och befinner sig i sin ursprungliga bemärkelse ständigt i konflikt med sannolikhetskalkylen - Roulettens moder.
Det finns många exempel på liknande matematiska företeelser, så kallade grundsanningar, då vi talar om Rouletten, alltifrån Enkelchanserna upp till spel på Plein-numren. Därtill 3 + 1 grundlagar, som yrkesspelaren skoningslöst uttnyttjar till sin fördel. Till detta skall läggas mätandet av den Statistiska Ecarten - den kanske viktigaste beståndsdelen av dem alla då vi ska besegra Rouletten. Den statistiska Ecarten försätter nämligen steg för steg slumpen ur spel.
Dessa lagar och matematiska företeelser är samtliga - ofta i kombination med varandra - av oerhörd betydelse i sökandet efter ”Nyckeln till Lösningen”.

Kapitel fem tar upp alla de klassiska Progressionerna; Martingale, Super-Martingale, Tiers-et-Tout, d’Alembert, Whittacker/Fibonacci, Wells, Hollandais, Deance, Labouchere, etc. Därtill Parolispel, Vinststegring, Bread Winner System, Uppdelning enligt Martingale, Pålagring, Trilogie, Kapitalisering, Degression, Differensspel, Försäkringsspel, Intervallspel, etc.

Kapitel sex handlar om Marscher.
För att över huvud taget ha en möjlighet att skörda framgång gentemot Rouletten, måste två förutsättningar föreligga:

1. Att man valt en lämplig Progression eller att man spelar Masse- égale, dvs med likasats.

2. Att man har en till Progressionen, eller för Masse-égale, väl avstämd Marsch.

Vad är en Marsch?
Spelar man en hel kväll på Svart, eller varannat spel på Passe, eller hela kvällen på 1:a Dussin, eller på ett specifikt roulettenummer, så representerar dessa roulettechanser var för sig en Marsch.
Det finns en uppsjö av klassiska Marscher, beroende på vilken roulettechans man avser att spela på. Dock, ingen Marsch löser ensam problemet! Men när vi väl studerat och begrundat kapitel sex avseende Marscher har vi emellertid kommit så långt att vi har möjlighet att skapa ett roulette system:

Progression eller Masse-égale + Marsch = Roulette system.

Och därmed har vi i nästa kapitel förutsättningar att börja söka efter ”Nyckeln till Lösningen”!

Förutom att vi i kapitel sju ska börja sökandet efter ”Nyckeln till Lösningen”, kommer vi även att stifta bekantskap med två av världens genom tiderna främsta rouletteforskare, Marigny de Grilleau och Henri Chateau, vilkas kunskaper sedermera kommer att ligga till grund för utformandet av Det perfekta roulette systemet, vilket i detalj presenteras i den andra delen av Internationell Roulette - Nyckeln till Lösningen.

I det åttonde kapitlet finner du ett större antal roulette system anpassade till respektive roulettechans.

I det nionde kapitlet får du goda råd - det kommer du att behöva!

Avslutningsvis; tabell avseende den Statistiska Ecarten (den magiska formel som stegvis försätter slumpen ur spel) samt permanenser.

Här nedan presenteras utdrag ur boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – avseende Roulette spel, Roulette regler, Roulette odds, Roulette strategi och Roulette system. Därefter besöker vi några Roulette legender ...

Allt om Roulette och Roulettespel:

Roulettespel - Det du inte vet om Roulettespel får du veta här och nu.

Roulette Regler - Här får du en ingående beskrivning av förekommande internationella Roulette Regler.

Roulette Odds - Hur förbättrar jag mitt Roulette Odds? Läs och lär - din kunskap är ditt Roulette Odds!

Roulette Strategi - Läs allt om Roulette Strategi. Din Roulette Strategi är ditt bästa vapen gentemot Rouletten.

Roulette System - Ditt Roulette System är din ”inträdesbiljett” till skattkammaren. Vad är ett Roulette System? Hur komponerar jag mitt eget Roulette System...?

Roulette Legender - Vi gör ett kort besök hos några Roulette Legender ...

 
ROULETTESPEL

Europeisk Roulette (franska roulette regler).
Utdrag ur Sten Nordlands roulettebok, Internationell Roulette – Vägen till Framgång.

European Roulette TableRoulettespelet är ett av våra äldsta kasinospel. Dess upphovsman var fransmannen, Blaise Pascal, vilken parallellt med grundandet av sannolikhetskalkylen även uppfann roulettespelet, vilket sedermera kom att bli hedersbeviset för hans magnifika sannolikhetskalkyl.

Det finns två former av roulettespel - roulettespel med amerikanska roulette regler och roulettespel med franska roulette regler. Dessa två olika varianter av roulettespel skiljer sig åt genom att det amerikanska roulettehjulet består av 38 nummer i stället för 37 nummer - man har förutom de 36 numren plus Nollan även en Dubbelnolla. Dessutom är numren avseende det amerikanska roulettespelet inordnade efter ett annat mönster på roulettehjulet än vid det europeiska roulettespelet.
Ett europeiskt roulettebord (franska roulette regler) består i standardutförande av en stor, grön filtduk med 37 nummer inritade i ett rutmönster (numren 1-36 plus Nollan), och med själva roulettehjulet nedsänkt i den ena ändan av bordet. I anslutning till de 37 numren finns även större rutor markerade för spel på Enkelchanserna; Svart/Rött, Pair/Impair och Passe/Manque samt rutor för Dussin- och Kolonnspel.
Roulettehjulet, som är avvägt intill sista mikrogrammet, består av 37 exakt lika stora nummerfack, medsols numrerade enligt följande med start från Nollan: Nollan, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26.

Roulettespelet indelas i de nio grundspelen:

1. Roulettespel på Plein.
2. Roulettespel på Cheval.
3. Roulettespel på Transversal Plein.
4. Roulettespel på Carré.
5. Roulettespel på De Fyra Första Numren.
6. Roulettespel på Transversal Simple.
7. Roulettespel på Dussin.
8. Roulettespel på Kolonn.
9. Roulettespel på Enkelchanserna.

(Se Roulette Regler, om hur du placerar de olika insatserna!)

Vid internationellt franskt roulettespel finns vid roulettebordet vanligtvis tre croupierer, två på vardera sidan roulettehjulet samt en tredje croupier vid den nedre kortändan. Ytterligare en person sitter mestadels placerad högre än de övriga på någon typ av stegstol vid den övre kortändan, där roulettehjulet är nedsänkt i bordet. Denna fjärde person tjänstgör som chef vid roulettebordet och avgör eventuella tvister under roulettespelets gång.
Det är fritt fram att spela då croupieren sätter roulettehjulet i rörelse och samtidigt skickar iväg en liten elfenbenskula i motsatt riktning och med orden "Faites vôtre jeu" eller, på svenska, "Varsågod och spela", uppmanar till spel.
Efter en stund, då den lilla elfenbenskulan snart kommer att bege sig ner i något av de 37 nummerfacken på roulettehjulet, säger croupieren: "Rien ne va plus", eller på svenska, "Inga fler insatser!" Och därefter får ytterligare insatser ej göras.
Då kulan stannat i något av nummerfacken talar croupieren om resultatet, varpå samtliga förlorade insatser kammas in. Vinnande insatser ligger kvar.
Därefter utbetalas vinsterna, och de vinnande insatserna förblir liggande på "den gröna mattan". Roulettespelaren har naturligtvis all rätt att efter utbetalning ta hem sin vinnande insats.
Inför varje nytt spel stannar croupieren roulettehjulet för en sekund och sätter det sedan åter i rörelse, fast åt det motsatta hållet mot tidigare. Och den lilla elfenbenskulan skickas i sin tur iväg i motsatt riktning mot roulettehjulet, och croupieren uppmanar till nytt spel osv. Proceduren upprepar sig kontinuerligt.
Insatserna görs med jetonger av olika valörer, och varje roulettespelare bestämmer själv på vilken nivå han eller hon önskar ligga. Förutom detta har roulettespelaren möjlighet att spela med en egen färg, vilket kan vara fördelaktigt med tanke på att det ibland kan uppstå tvister om vem som lagt vad. Väljer man att spela med en egen färg, måste man också göra klart för croupieren vilket värde man avser att jetongen ska ha - exempelvis 100 kronor - det är upp till roulettespelaren själv att bestämma.
Flertalet kasinon tillhandanåller även s.k. amerikanska roulettebord (ej att förväxla med de roulettebord som tillämpar amerikanska roulette regler med två Nollor - Nollan och Dubbelnollan). Dessa amerikanska spelbord blir allt vanligare, men är betydligt mindre och utseendemässigt något avvikande och kan skötas av endast en eller ett par croupierer. Reglerna är exakt desamma, dvs franska roulette regler. Här maximeras antalet roulettespelare till normalt ett tiotal, och varje roulettespelare erhåller alltid sin egen färg. Många kasinon erbjuder t.o.m. bara dessa amerikanska roulettebord.
Varje kasino har, efter geografisk placering, sin speciella atmosfär och sitt eget sätt att bedriva rouletteverksamheten på. I egenskap av roulettespelare är detta ointressant när man väl studerat och lärt känna kasinot i fråga.

Mer om Roulettespel. I boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finner du allt om Roulettespel!

 Sten Nordland Internationell Roulette

 

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Roulette, Roulette, Roulette ...

 

 

 

 

 

 

ROULETTE REGLER

Europeisk Roulette (franska roulette regler).
Utdrag ur Sten Nordlands roulettebok, Internationell Roulette – Vägen till Framgång.

 Som framgår av rubriken avser nedanstående roulette regler fransk roulette, där endast en Nolla förekommer. Roulette regler avseende amerikansk roulette skiljer sig från franska roulette regler såtillvida att det amerikanska roulettehjulet även har ett nummerfack för Dubbelnollan. Dessutom är de övriga numren inordnade i en annan ordningsföljd, då vi talar om amerikanska roulette regler.

roulette table sten nordland


Roulettespelet indelas i de nio grundspelen:

1. Roulettespel på Plein.
2. Roulettespel på Cheval.
3. Roulettespel på Transversal Plein.
4. Roulettespel på Carré.
5. Roulettespel på De Fyra Första Numren.
6. Roulettespel på Transversal Simple.
7. Roulettespel på Dussin.
8. Roulettespel på Kolonn.
9. Roulettespel på Enkelchanserna.

 

Utöver de nio nämnda grundspelen måste ytterligare några spelchanser beaktas: Spel på Stora Serien (Serie 0/2/3), Lilla Serien (Serie 5/8) och Orfelinerna (Orphelins), samt Zero-spel och Final-spel.


Roulette regler avseende Plein-spel:

International Roulette number 20Roulette reglerna avseende spel på Plein innebär att man spelar på enbart ett eller fler av de 37 roulettenumren, dvs Nollan eller något av roulettenumren l-36, och insatsen placeras i det här fallet mitt i rutan på det eller de roulettenummer man önskar spela på.

Vid vinst erhåller man, enligt internationella roulette regler, 35 ggr insatsen, medan insatsen förblir kvar på det roulettenummer man satsat. Beträffande Pleinspel är det dessutom av vikt att notera att man vid vinst alltid ger en enhet i dricks. Även om det är en roulette regel utöver de föreskrivna roulette reglerna är det en självklarhet då vi talar om de vedertagna roulette reglerna.

 

International RouletteRoulette regler avseende Cheval-spel:

Roulette reglerna avseende spel på Cheval innebär att man spelar på två roulettenummer samtidigt, och insatsen placeras mellan de två roulettenummer man avser att spela. Det finns totalt 60 stycken Chevaler att spela på. Vid vinst erhålls, enligt internationella roulette regler, 17 ggr insatsen.

 

Roulette regler avseende spel på Transversal Plein:

International RouletteRoulette reglerna avseende spel på Transversal Plein innebär att man spelar på tre roulettenummer. Det finns 12 stycken Transversal Plein: 1,2,3 - 4,5,6 - 7,8,9 - 10,11,12 - 13,14,15 osv, och insatsen placeras i det här fallet i ytterkanten av något av de yttre roulettenumren, beroende på vilken sida om roulettebordet man befinner sig. Man kan även placera insatsen i krysset 0,1,2 eller i krysset 0,2,3, vilket ger samma utdelning vid vinst; 11 ggr insatsen - enligt internationella roulette regler.

 

Roulette regler avseende Carré-spel:

International RouletteRoulette reglerna avseende spel på Carré innebär att man samtidigt spelar på fyra roulettenummer, t.ex 29,30,32,33, och insatsen placeras i det här fallet i krysset mellan de fyra roulettenumren. Det finns totalt 22 stycken Carréer att spela på. Därtill erbjuds ytterligare 1 Carré: De Fyra Första Numren, vilka normalt betraktas separat (se nästa punkt avseende roulette regler!). Vinsten är vid Carréspel, enligt internationella roulette regler, 8 ggr insatsen.

 

Roulette regler avseende spel på De Fyra Första Numren:

International Roulette by Sten NordlandRoulette reglerna avseende spel på De Fyra Första Numren (Nollan - 1 - 2 - 3) innebär att man placerar insatsen i ytterkanten mellan Noll och 1, eller i ytterkanten mellan Noll och 3, beroende på vilken sida om roulettebordet man befinner sig. Utdelningen vid vinst är densamma som vid Carréspel, det vill säga 8 ggr insatsen - enligt internationella roulette regler.

 

Roulette regler avseende spel på Transversal Simple:

Win at RouletteRoulette reglerna avseende spel på Transversal Simple innebär att vi spelar 6 roulettenummer samtidigt. Det finns 11 stycken Transversal Simple 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 4, 5, 6, 7, 8, 9 - 7, 8, 9, 10, 11, 12 osv, och insatsen placeras i ytterkanten mellan två av de yttre roulettenumren, beroende på vilken sida om roulettebordet vi befinner oss. Utdelning vid vinst är, enligt internationella roulette regler, 5 ggr insatsen.
Som roulettespelare skiljer man på de sex ordinarie Transversal Simple: 1- 6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-30, 31-36 och de 5 övriga Transversal Simple: 4-9, 10-15, 16-21, 22-27, 28-33. Vissa roulette system lämpar sig nämligen enbart för spel på de ordinarie Transversal Simple.

 

Roulette regler avseende spel på Dussin:

Roulette short cuts to winning...Roulette reglerna avseende spel på Dussin innebär att man spelar på 12 roulettenummer samtidigt, antingen numren 1-12 eller 13-24 eller 25-36, och insatsen placeras i någon av de tre rutorna som har beteckningarna P, M, D, vid den nedre ändan av bordet, beroende på vilket dussin som avses. P = l -12. M = 13-24. D = 25-36. Utdelningen vid vinst är, enligt internationella roulette regler, 2 ggr insatsen.

 

 Roulette regler avseende Kolonn-spel:

How to always win at rouletteRoulette reglerna avseende spel på Kolonn innebär i likhet med spel på Dussin att man spelar 12 roulettenummer samtidigt, men med den skillnaden att man spelar 12 roulettenummer lodrätt; antingen den första kolonnen: 1,4,7,10,13,16,19 osv, eller den andra kolonnen: 2,5,8,11,14,17,20,23,26 osv, eller den tredje kolonnen: 3,6,9,12,15 osv, och insatsen placeras i någon av de tre nedersta, tomma rutorna, beroende på vilken kolonn man önskar spela. Utdelningen vid vinst är, enligt internationella roulette regler, 2 ggr insatsen.

 

 Roulette regler avseende spel på Enkelchanserna:

Exempel på Spel avseende Enkelchanserna

Roulette reglerna avseende spel på Enkelchanserna erbjuder oss 6 valmöjligheter: Rött eller Svart, Pair eller Impair och Passe eller Manque, och insatsen placeras i respektive markerad ruta.

Det finns 18 Svarta roulettenummer och 18 Röda roulettenummer. Vi har 18 Pair, dvs jämna roulettenummer, och vi har 18 Impair, ojämna roulettenummer. Varannat roulettenummer är Passe (innehåller roulettenumren 19-36), varannat roulettenummer är Manque (innehåller roulettenumren 1-18). Utdelningen vid vinst är, enligt internationella roulette regler, 1 ggr insatsen.

Spelar vi på någon av Enkelchanserna och Nollan uppenbarar sig, så har spelaren vanligtvis två valmöjligheter: antingen får han vid anfordran halva insatsen tillbaka, dvs hälften går förlorad. Eller också spärras hela insatsen inför det kommande spelet - insatsen går i fängelse - vilket betyder att croupieren skjuter insatsen åt sidan så att den hamnar bakom strecket i rutan för repektive Enkelchans.

Vid vinst skjuter croupieren tillbaka insatsen igen och den får nu vara med som vanligt vid nästa spel, eller spelaren kan också ta tillbaka insatsen, som blivit fri. Vid förlust går fängslad insats förlorad.

Det finns internationella kasinon som vid franskt roulettespel inte beaktar dessa roulette regler, dvs inte ger Enkelchanserna någon särbehandling avseende Nollan. De kasinon som inte beaktar dessa roulette regler bör man avhålla sig ifrån vid spel på Enkelchanserna.

Sammanfattningsvis är spelbankens återbetalning vid vinst procentuellt större vid roulettespel på Enkelchanserna än vid roulettespel på de övriga chanserna. Beträffande Enkelchanserna erhåller spelbanken enligt roulette reglerna mellan 1,3514% och 1,3879% - beroende på hur banken eller roulettespelaren själv behandlar ”fängslad” insats - medan spelbanken avseende de övriga spelchanserna tar ut 2,70%, vilket är resultatet av det 37:e numret - Nollan! Avseende Pleinspelet förlorar spelaren dessutom 1 enhet av de erhållna 35 enheterna, som ska avsättas till croupiererna i dricks, vilket i praktiken betyder att roulettespelaren vid Pleinspel tappar drygt 5.40%.

Ovanstående roulette regler är de internationella roulette regler som gäller avseende de 9 grundspelen.

 

Roulette regler avseende spel på Stora Serien, Lilla Serien och Orfelinerna:

roulette orphelinsFörutom de nio grundspelen har roulettespelaren som ytterligare spelalternativ möjlighet att spela på Stora Serien (Serie 0/2/3), Lilla Serien (Serie 5/8) och Orfelinerna (Orphelins). Denna spelform är dock endast en kombination av tre av de tidigare nio beskrivna grundspelstyperna.

Roulette reglerna avseende spel på Stora Serien 0/2/3 innebär att vi ska spela på roulettenumren 22-25 (totalt 17 nummer). Dock ska dessa 17 roulettenummer täckas med endast nio jetonger, vilket sker genom att 2 jetonger placeras i krysset mellan roulettenumren 0,2,3 och 1 jetong på vardera Chevalen 4,7 - 12,15 - 18,21 - 19,22 - 32,35 samt slutligen 2 jetonger på Carrén 25,26,28,29.

Roulette reglerna avseende spel på Lilla Serien 5/8 innebär att vi ska spela på roulettenumren 27-33 (totalt 12 roulettenummer), som ska täckas med sex jetonger, vilket sker genom att 1 jetong placeras på vardera Chevalen 5,8 - 10,11 - 13,16 - 23,24 - 27,30 - 33,36.

Roulette reglerna avseende spel på Orfelinerna (Orphelins) innebär att vi ska spela på roulettenumren 17,34,6,l,20,14,31,9 (totalt 8 roulettenummer), vilket antingen sker via Pleinspel med åtta jetonger, eller med fem jetonger genom att 1 jetong placeras som Plein på roulettenummer 1 och 1 jetong på vardera Chevalen 6,9 - 14,17 - 17,20 - 31,34.

Vinsterna avseende ovanstående tre roulettespel utbetalas enligt tidigare beskrivet återbetalningsmönster, beroende på om den vinnande insatsen placerats på Plein, Cheval eller Carré. Mestadels finns det på roulettebordet avsatta rutor för spel på Stora och Lilla Serien samt Orfelinerna.

Roulette regler avseende Zero-spel:

Zerospelet - spelet runt Nollan - täcker upp roulettenumren 12-15 (totalt 7 roulettenummer).
Att spela Zerospel kostar 4 enheter, och jetongerna placeras på Chevalerna 0,3 - 12,15 - 32,35 samt Plein på roulettenummer 26. Ibland spelar man även Nollan som Plein, och då kostar det 5 jetonger.

Roulette regler avseende Final-spel:

Som sista punkt belyser vi förekommande roulette regler avseende Finalspel, som kan ske såväl via Pleinspel som Chevalspel.

Roulette regler avseende Final-spel via Plein:

Spelar man Plein finns det totalt 10 möjligheter att spela Final Plein: Final 0,1,2,3,4,5,6,7,8 och slutligen Final 9.
Final 0 innebär spel på roulettenummer som slutar på 0, dvs spel på roulettenumren 0,10,20,30. Final 1 innebär således spel på roulettenumren 1,11,21,31. Final 2 innebär spel på roulettenumren 2,12,22,32 osv. Vid Final 7,8 och 9 satsar man bara på tre roulettenummer i stället för på fyra. T.ex. Final 7, då spelas roulettenumren 7,17,27.

Roulette regler avseende Final-spel via Cheval:

Spelar man hellre Final Cheval, så finns det totalt 17 varianter: Final 0,1 - 1,2 - 2,3 - 4,5 - 5,6 - 0,3 - 1,4 - 2,5 - 3,6 - 7,8 - 8,9 - 4,7 - 5,8 - 6,9 - 7,10 - 8,11 och slutligen Final 9,12.
Final 0,1 innebär spel på Chevalerna 0,1 - 10,11 - 20,21 och Pleinspel på roulettenumren 30 och 31 (total insats 5 jetonger). Final 1,2 innebär spel på Chevalerna 1,2 - 11,12 och Pleinspel på roulettenumren 21 och 22 samt spel på Chevalen 31,32 (total insats 5 jetonger), medan Final 0,3 innebär spel på Chevalerna 0,3 - 10,13 - 20,23 - 30,33 (total insats 4 jetonger) och Final 8,11 innebär spel på Chevalerna 8,11 - 18,21 - 28,31 (total insats 3 jetonger) osv.

Mer om Roulette Regler. I boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – kan du läsa allt av betydelse avseende Roulette Regler!

Sten Nordland Internationell Roulette

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Roulette, Roulette, Roulette ...

 

 

 

 

 

ROULETTE ODDS

Europeisk Roulette (franska roulette regler).
Utdrag ur Sten Nordlands roulettebok, Internationell Roulette – Vägen till Framgång.

Vad har vi för roulette odds? Har vi över huvud taget en rimlig chans att vinna över Rouletten? ”Roulette Bibeln”, boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – ger dig svaret ... här finns allt du behöver känna till om Roulette odds. Och naturligtvis har vi en rimlig chans att vinna över Rouletten. Begreppet ”Yrkesspelare” är inte taget ur luften. Därmed inte sagt att det är någon lätt match att besegra Rouletten.

Vid kontinuerligt spel är vårt roulette odds sämsta tänkbara, om vi med kontinuerligt roulettespel avser varje spel.

Yrkesspelaren spelar visserligen kontinuerligt, men han spelar inte varje spel, och därmed ökar han roulette oddset till sin fördel. Spelbanken måste spela varje spel, men tar kontinuerligt hem sin fastlagda procent - minst 1,35% på Enkelchanserna och 2,70% på de övriga spelchanserna - på grund av att även förlorarna fyller rouletteborden med sina pengar. För kasinots vidkommande är roulette oddset mer eller mindre konstant, allt medan roulette oddset för roulettespelaren är avhängigt hans roulette strategi.
Roulette oddset kan rent generellt sammanfattas enligt: Roulettens förlorare, minus spelbankens vinstprocent, är lika med vinnarnas vinster. Eller om man vänder på det: Spelbankens vinstprocent, plus vinnarnas vinster, ska bäras av Roulettens förlorare. Och deras antal är stort!
Yrkesspelaren stänger av spelet i tid, enär han är väl införstådd med lyckans ostadighet - Roulettens opålitlighet. Taktik! Ibland måste han stanna kvar vid bordet något längre, ibland måste han avbryta spelet med förlust, allt avhängigt hans taktik.
Yrkesspelaren varierar mönstergillt - hans konsekvens är hans kontinuitet - och därmed har han möjlighet att i viss utsträckning styra roulette oddset.
Varje spelchans har sitt eget roulette odds. Vid exempelvis Pleinspel får du 35 gånger din insats tillbaka, därtill insatsen. Men eftersom det handlar om 37 nummer har spelbanken på pappret ett bättre utgångsläge - ett bättre roulette odds - än roulettespelaren. Roulettespelaren, å andra sidan, kan via kunskap och taktik - med rätt roulette strategi - förbättra sitt roulette odds och därmed få vågskålen att väga över till sin egen fördel.
Vi vet med säkerhet att varje spel är hänvisat slumpen, oberoende av roulette oddset. Det vill säga, vad som helst kan hända - den lilla elfenbenskulan kan ramla ner i vilket som helst av de trettiosju nummerfacken. Så är också fallet - eller borde vara fallet. I annat fall har Rouletten en svag punkt! Kan vi rent av redan här finna någon form av ”akilleshäl” som kan påverka vårt roulette odds? Låt oss se!
Roulettekulan har inget minne! Vi har nämnt det tidigare, men det tål att upprepas. Om varje nytt spel vore att betrakta som en slumpmässig företeelse, helt oberoende av vad som hänt tidigare, och slumpen inte hade några lagar att följa. Ja, då vore det detsamma som om vi stoppade 37 nummerlappar i en säck och 37 gånger i rad kunde dra t.ex nummer 1 - efter att varje gång ha lagt tillbaka den dragna nummerlappen med 1 på, så att det hela tiden finns 37 nummerlappar i säcken.
Hypotetiskt skulle detta vara helt möjligt, men inte praktiskt! Det skulle snart visa sig att ett visst inbördes förhållande råder mellan de olika numren. Matematiskt sett uppenbarar sig endas två tredjedelar (2/3) av 36 nummer under 36 slumpmässiga spel, som betecknar en full omgång. En tredjedel (1/3) av 36 nummer under 36 slumpmässiga spel uppenbarar sig mer än en gång, medan en tredjedel (1/3) av 36 nummer under 36 slumpmässiga spel inte uppenbarar sig alls - genomsnittligt!

Detta tredjedelsförhållande är en matematisk företeelse av stor vikt vid beaktande av roulette oddset. Denna statistiska fördelning under 36 spel, avseende de 37 Plein-numren, är nämligen en av många oerhört viktiga fundamentala beståndsdelar för roulettespelaren att registrera i sin strävan att öka roulette oddset och uppnå jämbördighet med spelbanken - och slutligen besegra den! Att vi handskas med 37 Plein-nummer på grund av Nollan är i det här fallet av marginell betydelse, det påverkar inte roulette oddset spelarmässigt betraktat, allt medan Rouletten har sitt redan fastlagda roulette odds.
Vid ett oändligt urval av spel sker naturligtvis en nära på total utjämning, dvs alla nummer kommer att uppenbara sig lika många gånger. Men under 36 spel föreligger alltså vissa matematiska lagar vid ett slumpmässigt urval, som råder över slumpen och sätter slumpen ur spel. Med andra ord, slumpen är frihetsberövad och befinner sig i sin ursprungliga bemärkelse ständigt i konflikt med sannolikhetskalkylen - Roulettens moder. Och detta påverkar i allra högsta grad roulette oddset!
Det finns många exempel på liknande matematiska företeelser, som analogt försvagar Rouletten och påverkar roulette oddset till spelarens fördel - de så kallade grundsanningarna - alltifrån Enkelchanserna upp till spel på Plein-numren. Därtill de 3 + 1 grundlagarna, som yrkesspelaren skoningslöst uttnyttjar i syfte att förbättra sitt roulette odds.
Dessa lagar och matematiska företeelser är av avgörande vikt i sökandet efter ”Nyckeln till Lösningen”. Och till detta skall läggas mätandet av den Statistiska Ecarten – den kanske viktigaste beståndsdelen av dem alla då vi ska besegra Rouletten. Den statistiska Ecarten försätter nämligen steg för steg slumpen ur spel. Slumpen må tyckas husera vilt, men på samma gång med ett slutresultat som vi i mån av kunskap har möjlighet att påverka.
Med andra ord: Din kunskap är Ditt roulette odds!

Mer om Roulette Odds. I ”Roulette Bibeln” – Internationell Roulette – Vägen till Framgång – får du veta allt om hur du har möjlighet att påverka ditt Roulette Odds!

Sten Nordland Internationell Roulette

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Roulette, Roulette, Roulette ...

 

 

 

 

 

ROULETTE STRATEGI

Europeisk Roulette (franska roulette regler).
Utdrag ur Sten Nordlands roulettebok, Internationell Roulette – Vägen till Framgång.

Vad innebär begreppet roulette strategi?
För att ha en möjlighet att besegra Rouletten måste man i första hand utarbeta någon form av individuell taktik, det vill säga en taktik anpassad till individen, kombinerat med ett tillförlitligt roulette system - låt oss sammantaget kalla det för roulette strategi!
Att få tag på ett tillförlitligt roulette system är emellertid ingen varjedags-upplevelse. Att förfoga över ett pålitligt roulette system är icke desto mindre en av förutsättningarna för att tillskansa sig den roulette strategi vi talar om.
Att det finns bra roulette system är otvedydigt, det finns till och med mycket bra roulette system. Och dessa roulette system arbetar i det tysta tillsammans med sina respektive upphovsmän varje dag, varje timme, som världens kasinon håller öppet. Och nu talar vi om yrkesspelare, vilket innebär att det handlar om stora pengar - och det handlar om roulette strategi!

Sten Nordland in private casino

Märk dock väl att även ett bra roulette system kan betyda rena katastrofen för sin innehavare, såvida denne inte till fulländning behärskar de kriterier som gör en vinnare av en spelare. Ett roulette system i händerna på en orutinerad spelare är ett helt annat roulette system i händerna på en ”riktig” spelare - detta kan inte nog poängteras. Det handlar om taktik, om rutin - om hur man lägger upp och tacklar spelet. Roulette strategi, roulette strategi och roulette strategi!
Med andra ord; de flesta av oss klarar inte av att genomföra ett konsekvent spel på grund av att de yttre faktorer som uppstår under spelets gång oftast negativt påverkar våra nerver - vårt sätt att reagera och agera. Det är ingen konst att spela hem teoretiska tusenlappar hemma i vardagsrummet - svårigheterna tornar upp sig först vid det reella roulettespelet, även om samma sak händer där, och vi gör precis likadant som hemma i vardagsrummet. Och orsaken är avsaknad av en adekvat roulette strategi.
Det är allvaret och tidsfaktorn som är våra främsta fiender, inte Rouletten!

Mer om Roulette Strategi. Läs och lär dig allt om Roulette Strategi i boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Din Roulette Strategi är ditt bästa vapen gentemot Rouletten!

Sten Nordland Internationell Roulette

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Roulette, Roulette, Roulette ...

 

 

 

 

 

 

ROULETTE SYSTEM

Europeisk Roulette (franska roulette regler).
Utdrag ur Sten Nordlands roulettebok, Internationell Roulette – Vägen till Framgång.

För att över huvud taget ha en chans att betvinga Rouletten måste man ha ett tillförlitligt roulette system, som testats under en längre period.

Hur definierar man ett roulette system, och hur konstruerar vi ett tillförlitligt roulette system?

Ett roulette systems uppbyggnad belyses enklast av ekvationen:

Progression eller Masse-égale + Marsch = Roulette system.

Vad är en Progression? Vad är Masse-égale? Vad är en Marsch?
Vi börjar med att definiera roulette systemets Marsch. Spelar man en hel kväll på Svart, eller varannat spel på Passe, eller hela kvällen på 1:a Dussin, eller på ett specifikt roulettenummer, så representerar dessa roulettechanser, var och en för sig, en Marsch. Marschen är den roulettechans man väljer att spela på efter ett speciellt mönster i symbios med insatsen.
Det finns således en uppsjö av Marscher, beroende på vilken roulettechans man avser att nyttja sig av, men för att fullända roulette systemet måste vi ha en till Marschen samklingande Progression eller spela via Masse-égale.
Att spela via Masse-égale innebär, avseende det roulette system man slutligen konstruerat, att man hela tiden spelar med ”likasats”, dvs man spelar konsekvent med endast 1 enhet som insats, oavsett vinst eller förlust.
Att progressera innebär, avseende det roulette system man slutligen konstruerat, att man efter ett förutbestämt mönster ökar eller minskar insatsen, beroende på om vi spelar med förlust eller med vinst.
En stark progression leder snabbt till stora förluster och maximiinsatser, men ger å andra sidan en snabbare återhämtning. En svag progression skiljer sig från den starka genom att den inte har samma våldsamma förlopp.
En kontraprogression fungerar efter rakt motsatt mönster, man ökar insatsen vid vinst, medan man minskar den vid förlust.
Progressionerna utgör en mycket viktig del av roulettespelet, framför allt då det handlar om roulette system som avser spel på Enkelchanserna.
Följande progressioner räknas till de s.k. klassiska progressionerna:
Martingale systemet, Super-Martingale systemet, Whittacker/Fibonacci systemet, d’Alembert systemet, Wells systemet, Hollandais systemet, Deance systemet, Labouchere systemet, Bread Winner systemet, etc. Därtill kommer Parolispel, Vinststegring, Uppdelning enligt Martingale, Pålagring, Kapitalisering, Degression, Differensspel, Intervallspel, etc.
Egentligen är det inte helt korrekt, då vi talar om roulette system, att kalla Martingale progressionen för ett system – inte heller vad gäller de andra progressionerna – enär ingen av dem i sin helhet representerar ett roulette system i roulette systemets rätta bemärkelse. Nu gör man det ändå dagligdags, förmodligen på grund av att merparten av ovan nämnda progressioner enbart används vid spel på Enkelchanserna, och att man därmed omedvetet redan inkluderat någon enklare form av Enkelchans-Marsch, varvid ekvationen avseende ett roulette system likväl fullgörs.

Progression eller Masse-égale + Marsch = Roulette system.

När ovanstående ekvation i sin helhet består av sina rätta komponenter har vi kommit så långt att vi har skapat ett roulette system. Därmed har vi också uppfyllt ett av kriterierna för att kunna söka efter ”Nyckeln till Lösningen”!

Mer om Roulette System. Studera Sten Nordlands ojämförliga roulettekompendium, Internationell Roulette – Vägen till Framgång, och komponera ditt eget Roulette System. Ditt Roulette System är din ”inträdesbiljett” till skattkammaren!

Sten Nordland Internationell Roulette

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette
VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Roulette, Roulette, Roulette ...

 

 

 

 

 

Blaise Pascal Roulette InventorROULETTE LEGENDER

Europeisk Roulette (franska roulette regler).
Utdrag ur Sten Nordlands roulettebok, Internationell Roulette – Vägen till Framgång.

Den förste och störste roulette legenden av dem alla är Roulettens ”fader”, fransmannen och matematikern Blaise Pascal. Blaise Pascal föddes 1623 i Clermont- Ferrand och dog endast 39 år gammal 1662.
Trots sitt korta liv hann Pascal prestera en rad betydelsefulla bidrag inom geometrin, algebran och den matematiska analysen. Bl.a. ställde han på ett överskådligt sätt upp en anordning av binomialkoefficienterna efter stigande exponent i en triangel, som fick benämningen Pascals Triangel, där varje tal i schemat är lika med summan av de båda tal som står närmast över, enligt nedanstående mönster.

Roulette numbers osvPascals Triangel är endast ett exempel på Pascals enastående siffer- och kombinationssinne, ett annat är den räknemaskin han konstruerade för såväl addition som subtraktion. Därtill Pascals princip, Pascals snäcka, Pascals sats, som Blaise Pascal publicerade på en enda trycksida redan vid 16 års ålder. Och en pascal (Pa), som betecknar en newton per kvadratmeter, utgör enheten för tryck i SI-systemet osv.

Blaise Pascals förtjänster i vetenskapens tjänst är oräkneliga och omätbara. Han var det totala geniet, urbegåvningen personifierad, och besatt näst intill omänskliga utförsgåvor. 
Det som roulettespelarna under årens lopp emellertid mest kunnat glädja sig åt är att han parallellt med grundande av sannolikhetskalkylen även uppfann Rouletten, vilken sedermera kom att bli en hedersbevisning för hans sannolikhetskalkyl.
Blaise Pascal anade säkert inte vilken enorm betydelse hans uppfinning Rouletten i själva verket skulle få. Inte heller den uppståndelse denna magnifika, verklighetsnära "sannolikhetskalkyl" skulle komma att orsaka.
Roulettespelets historia är i alla avseenden mångskiftande, fylld av lika delar dramatik och ståhej.
Först 100 år efter Pascals död började det offentliga roulettespelet. Anledningen till dröjsmålet var snarare rädsla än brist på vilja, såtillvida att man helt enkelt ansåg att återbetalningen till spelarna var alltför hög för att garantera tillräcklig procent på det riskkapital som fordrades för att gå in som bank. Man löste emellertid problemet till att börja med på så sätt att man i stället för en Nolla hade två nummerfack med Nollor, dvs 36 nummer (1-36) plus Nollan plus Dubbelnollan.

Kasino Monte Carlo - Image taken from wikipedia

 

Världens mest kända kasino är det i Monte Carlo. som officiellt slog upp portarna den 14 december 1856. Den då regerande fursten Charles III hade, efter ett antal ekonomiska turer, beslutat sig for att ge herrar Aubert och Langlois koncession att med ett startkapital på 2,5 miljoner franc starta upp ruljangsen i La Condamine, i den då enda existerande byggnaden som levde upp till namnet. Man döpte spelhålan till Palais de la Condamine, men döpte senare om den till Villa Bellevue.

Verksamheten gick emellertid inget vidare, mycket på grund av att det saknades tågförbindelse mellan Monaco, Frankrike och Italien, så bara några månader senare övertogs kasinot av Frossard de Lillebonne. Denne flyttade roulettehjulen från La Condamine och förlade spelandet till den gamla delen av Monaco, till byggnaden som utgjorde kasernen for det furstliga gardet, vid Place du Palais. Men inkomsterna uteblev här också, så Frossard gav upp och en Herr Daval kom in i bilden. Han köpte direkt ett hus i Monaco på Rue des Briques, som han förvandlade till ett palats, och då det var dags for invigning sändes landåer till Nizza för att hämta de inbjudna gästerna.

Davals ekonomi klarade dock inte de höga kostnaderna marknadsföringen orsakade. Även om invigningen gick av stapeln med buller och bång och blev lyckad värre gjorde verkligheten snart entré, och totalt utarmad tvingades Daval att överlämna spelrättigheterna till trusten Lefebvre, Griois och Ciere.

Charles The Third of MonacoI det nya kontraktet bestämde Charles III att kasinot ånyo skulle omplaceras, och denna gång till den plats det i dag ligger på. Vid den tiden fanns det ingenting byggt där, ty marken bestod av bara sten och var karg, men man började ändå genast med förberedelsena, och i maj 1862 tog Prins Albert av Monaco, då endast 12 år gammal, det första spadtaget under högtidliga former.

Glädjen blev emellertid inte heller denna gång långvarig. Bara några månader efter det första spadtaget började de nya pengarna att tryta, och trion Lefebvre. Griois och Ciere måste lämna över affärerna till finansjätten Francois Blanc, som redan stod bakom Parisoperans finansiering och dessutom hade spelrättigheterna till kasinot i Bad Homburg; en man som dokumenterat sin duglighet!

François-Blanc 1806 to 1877För l,7 miljoner franc skrev Francois Blanc kontrakt med Charles III på fem år till att börja med. Och nu blev det fart på bygget! Blanc tog sin vän och Parisoperans skapare, arkitekten Charles Gamier, till hjälp och kasinot utvidgades snabbt i etapper. Framgången var överväldigande. Redan 1866 var Charles III så imponerad av utvecklingen att han döpte den fantastiska platsen kasinot sprungit fram ur efter sig själv, Carlo, ur vilket Monte Carlo sedermera bildades. 1879 var hela komplexet färdigställt, dessvärre utan Francois Blancs medverkan. Han dog den 25 juni 1877, men hans tyskffödda maka Marie Hansel axlade och fullföljde målmedvetet Francois Blancs mission att göra Monte Carlo till "Lyxens och Hasardspelets världsmetropol", som samtida skildringar uttryckte det.

Världens mest kända kasino var dock långt ifrån med från begynnelsen. Det allra första riktiga kasinot, Redoute, uppfördes i Spa redan år 1763, där apotekaren Gérard de Leau blev den förste kasinochefen. Franska revolutionen satte emellertid temporärt käppar i hjulet for verksamheten, som endast sporadiskt höll öppet mellan åren 1789 och 1793, då kasinot stängdes.

Ar 1806 beslutade dock Napoleon, som själv ogillade roulettespelet, att verksamheten åter skulle öppnas. Fast vid den tidpunkten var spelandet redan i full gång i bland annat städerna Aachen, Baden-Baden, Karlsbad, Wiesbaden och Bad Pyrmont. Men Roulettens historia är lika nyckfull som spelet, och politiska motsättningar tvingade även tyska kasinon att av och till stänga verksamheten fram till år 1872, då totalt spelbanksförbud infördes till år 1933, när förbudet upphävdes.

Charles Lucien BonaparteIroniskt nog hade ödet långt dessförinnan sett till att ingen annan än Napoleons egen brorson, Prins Charles Lucien Bonaparte, blev den förste spelaren i världshistorien att spränga en spelbank, nämligen banken i Bad Homburg år 1852.

Då kasinot i Bad Homburg invigdes hade direktionen på prov bestämt sig för att ta bort den ena Nollan, för att på så sätt försöka få över merparten av spelarna dit, vilket - Prins Bonapartes besök undantaget - skulle visa sig vara ett genialt drag. Dock dröjde det inte länge förrän de övriga spelbankerna följde efter, och i dag spelas det i Europa nästan uteslutande med endast en Nolla.

 

När du läst boken Internationell Roulette - Vägen till Framgång har du frikostigt fått ta för dig i Sten Nordlands outtömliga rouletteskafferi - ett närmast omätligt kunskapsförråd - och därmed besitter du också kunskaper avseende Rouletten, som gör det möjligt för dig att forma dina egna roulette system, helt oberoende av vilka spelchanser du avser att satsa på. På samma gång kommer du med tillförsikt att se fram emot att få ta del av Det Perfekta Roulette Systemet, som Sten Nordland i detalj presenterar i den andra delen av Internationell Roulette - Nyckeln till Lösningen.

Sten Nordland Internationell Roulette

 

Rouette Roulette International Roulette The Path to Success

Boken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok på Amazon med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Introduktionspris: $12. Klicka och köp nu!   

 

 

 

Roulette, Roulette ...
Internationell Roulette

 

 

 

Bok 2: 

Internationell Roulette – Nyckeln till Lösningen

Författare: Sten Nordland 
Antal sidor: 200 (A4-format - Inbunden, hårda pärmar) 
Utgiven av: Ekerlids Förlag


I denna andra bok om Roulette berättar Sten Nordland om hur man med hjälp av sannolikhetskalkylen slutligen bemästrar Rouletten. Den som förstår att rätt förvalta innehållet i denna skrift, ges härmed förutsättningar att framdeles ekonomiskt dirigera all internationell roulettverksamhet, och då i första hand vad avser rouletteverksamhet där franska roulette regler tillämpas.

Vi ger ordet till författaren själv:

Författarens ord

Anledningen till att jag bestämde mig för att skriva denna andra del av Internationell Roulette grundar sig egentligen på två anledningar.
Jag skall emellertid börja med att berätta varför jag inte gjort det tidigare - vad min tvekan bottnat i. Jag var nämligen inte säker på att jag valt rätt väg genom att dela med mig av detta dokument. Och orsaken anges tydligast av bokens underrubrik: Nyckeln till Lösningen, dvs Nyckeln till Den Slutliga Lösningen.
Tusentals och åter tusentals roulette system som florerar på den internationella spelmarknaden utlovar detsamma - svaret på en 350-årig gåta - men utan att i något enda fall leva upp till innebörden. I detta fall är det sant, inga om och men. Inte till 99,99 procent - till 100 procent! Samtliga genomförda roulettetester pekar otvetydigt på detta faktum.
Det i denna rouletteskrift framlagda spelkoncept, som jag döpt till Alternativ 4, utgör i sig självt - i sin egen matematiska utformning - fullkomligheten! Det kommer framdeles att ådagaläggas, och läsaren kommer därmed också att erfara att Verkligheten stämmer överens med Löftet. Garantier utöver detta lämnas inte. Jag anmäler härmed endast mitt forskningsresultat, som jag på goda grunder anser vara; Den slutliga lösningen.
Att presentera Den Slutliga Lösningen är förknippat med stora risker, förutsatt att det i sanning handlar om Den Slutliga Lösningen. Hittills har nämligen ingen förevisat den. Marigny de Grilleau författade på sin tid ett suveränt roulettekoncept, som i sin tidskrävande utformning garanterar vinst, men ändå inte når ända fram, såtillvida att roulettekonceptet skulle innebära en fara för rouletteverksamheten i dag.

Grilleau skriver 1926 själv i sin bok, Du gain scientifique d’une seule unité, att kasinona förvisso har problem att se fram emot, men infogar samtidigt att det inte finns anledning till oro, enär det stora flertalet roulettespelare inte besitter de intellektuella själsgåvor som krävs för att förstå och omsätta hans roulettekoncept i praktiken.
Redan år 1914, den 15 april, var en artikel införd i tidskriften Le Matin med rubriken, "Slumpens Lagar", där artikelförfattaren, Emil Borel, professor vid den vetenskapliga fakulteten i Paris och ledamot av vetenskapsakademin, tillika minister, skrev att Rouletten inom en icke angiven tidsrymd visserligen kommer att besegras, men att spelbankerna i stället för att avveckla rouletteverksamheten sannolikt endast ytterligare kommer att beskatta den, och då genom att återgå till att införa roulettespel med två Nollor, enligt dagens amerikanska modell, och/eller att man inte särbehandlar Enkelchanserna då Nollan uppenbarar sig.
Måhända kommer roulettekonceptet Alternativ 4 på sikt att tvinga spelbankerna till denna extra beskattning, vilket emellertid inte kommer att ge önskad effekt, enär Alternativ 4 överbryggar även detta eventuella skatteuttag.

Jag kan självfallet inte uttala mig om, ifall någon annan också innehar Svaret på denna 350 år gamla gåta. Dock finner jag det föga troligt att någon besitter en jämförbar Slutlig Lösning. Lika osannolikt som jag finner det troligt att det i dag skulle finnas något annat svar på den Slutliga Lösningen än roulettekonceptet Alternativ 4.
Med andra ord; det är min absoluta uppfattning att ingen tidigare lyckats sammansätta det roulettekoncept som kan benämnas ”Den Slutliga Lösningen”, dvs har manipulerat förefintliga fakta i det mönster som erfordras för att kunna bemästra Rouletten.
(Detta roulettekoncept presenteras i sin helhet i boken Internationell Roulette - Nyckeln till Lösningen.)

Osökt ställs frågan: Hur kommer spelbankerna att reagera?

Till att börja med kommer de inte att reagera alls - de tror nämligen inte att detta är sant. Alla kasinon är övertygade om att Den Slutliga Lösningen inte finns. Roulettens baneman existerar inte annat än i önskedrömmen, annars skulle kasinona själva inte existera. Världens spelbanker är lyhörda, vilket de måste vara på grund av självbevarelsedrift, och de har alltför länge lyssnat till än den ena än den andra roulette expertens besinningslösa löften om Det perfekta roulette systemet. Spelbankerna reagerar inte längre. Roulette systemet, som rubbar deras bo, finns inte! Förvisso brottas man ständigt med yrkesspelaren - men därifrån till Det perfekta roulette systemet är steget långt. Yrkesspelaren använder mer taktik - roulette strategi - än hans roulette system är perfekt. Nix, Det perfekta roulette systemet existerar inte!
Vore så fallet, varför lägger systemmakarna inte locket på, spelar själva, precis som yrkesspelaren, och håvar in de miljoner de utlovar, vilket - om det vore sant - skulle resultera i mångdubbelt mer i börsen än de pengar de tillskansar sig genom att försälja sina ovederhäftiga roulette system? Varför dela med sig av härligheten ...?

Spelbankerna har aIltså rätt - Det perfekta roulette systemet finns inte?

Jodå, Det perfekta roulette systemet existerar tack vare sannolikhetskalkylen, som parallellt är Roulettens Moder. Med andra ord; Roulettens existenshot är dess egen upprinnelse. Rouletten är sin egen fiende nummer 1, och just på grund av sannolikhetskalkylen!

Vilka är då mina bevekelsegrunder att avslöja Den Slutliga Lösningen? Varför spelar jag inte roulette i det tysta och kammar hem de pengar jag behöver, när mitt roulette system är perfekt? Varför bjuder jag ens in någon att ta del av min mjölkko?

Svar: Jag behöver assistans. Av den anledningen publiceras detta. Jag är i behov av dataexpertis för att datorisera mitt roulettekoncept - den ”detaljen” ligger utanför mitt kunnande. Misslyckas jag med detta, måste jag nöja mig med den ersättning Den Slutliga Lösningen genererar i dag, vilket visserligen innebär goda inkomster men också ett tidskrävande arbete. Och det sistnämnda är vid min ålder ointressant - jag har gjort mitt vid rouletteborden! Datoriseras roulettekonceptet Alternativ 4, kommer satssignalerna att mångfaldigas, vilket i klartext betyder att lönsamheten mång-dubblas.
Naturligtvis riskerar jag att bli avpolletterad som förbrukad efter en sådan här annonsering - men jag tror inte det. Projektet i sin egen utformning besegrar nämligen ”girigheten”, enär roulettekonceptet Alternativ 4 erbjuder en obegränsad ekonomi för samtliga inblandade.
Med andra ord; för projektets fullbordan anser jag på goda grunder min fortsatta medverkan som intressant för alla parter.

Ovanstående borde således utgöra ett väl så godtagbart skäl för publicering av Den Slutliga Lösningen, och ytterligare betraktelsesätt torde vara överflödiga.
Det finns emellertid en anledning till; Äran - den historiska hedersbetygelsen! Jag anser för egen del att den väger tyngre, utan att för den skull förringa det totala projektets ekonomiska fördelar, som med hänsyn tagen till sin väldiga omfattning följdriktigt måste sättas i första rummet. Världens kasinon omsätter i dag en närmast ofattbar ekonomi - lägg därtill roulettespelet över Internet. Men trots allt detta - det ekonomiskt närmast ofattbara - kan jag i det här fallet personligen inte sätta pengarna före äran. Tjäna pengar kan vem som helst, det är förgängligt. Äran är tidlös. Evig!
Dock, för att nå det slutliga målet, måste här presenterade fakta databehandlas. Först då är uppdraget i sin helhet slutfört. Då har nämligen båda anledningarna till denna publicering tillfredsställts.
Ingen lever för evigt, inte ens Blaise Pascal. Men hans namn kommer att leva i all evighet och förknippas med uppfinningen av världens mest sofistikerade spel, Rouletten, som Ingen var född att bemästra!
Måhända kommer eftervärlden i sammanhanget även att förklara anledningen till att världens mest sofistikerade spel inte spelas längre ...

Sten Nordland

 

Wenn die Zeit reif ist wird jedes Problem gelöst. 

Då tiden är mogen, blir varje problem löst.

Albert Einstein

________________________________


Welcome to my world - the Roulette World

Welcome to My World The Roulette World

 

 

Sten Nordland's Private Casino

Sten Nordland i sitt privata Kasino. Jetongerna du ser härstammar från James Bondfilmen ”Licence to kill” med Timothy Dalton.

 

 

 "The Gambler" Sten Nordland On his way to the roulette tables.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG